Goochelclub Aladdin uit Zwolle

De vereniging staat garant voor een goede onderlinge sfeer en veel goochelen op de clubavonden. Deze dinsdagavonden zijn een keer in de maand in een wijkgebouw in Zwolle. De data liggen voor een jaar vast.

De vereniging

De leeftijd van de leden is van begin 20 tot midden 70 jaar. Zowel dames als heren zijn lid.
 (De vereniging heeft geen jeugdafdeling, dus je kan lid worden in het jaar dat je 18 wordt.)

De leden

Wij hebben inmiddels 12 leden. Het mederendeel hiervan verzorgt optredens, per lid is een overzicht te lezen wat men als repertoire heeft en hoe men bereikbaar is.

De clubhistorie

Onze gehele clubhistorie vanaf 1986 tot nu is hier te lezen. In blokken van 5 jaar zijn de opmerkelijkste feiten weergegeven.